slider

Honoraria en kosten

Onze algemene voorwaarden: deze zijn op onze dienstverlening van toepassing en op de website gepubliceerd en bij de KvK gedeponeerd. Deze verwijzen naar een arbitragecommissie ingeval van geschillen over onze dienstverlening. Voorts gelden er voor alle advocaten beroepsregels waaraan zij zich moeten houden en waarover bij niet-inachtneming de betrokken rechtszoekenden of advocaat zich kan beklagen bij de Deken in het arrondissement waarin de advocaat is gevestigd.

In IE-zaken (intellectueel eigendomsrecht) kan bij inbreuk zaken art. 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van belang zijn. Want in IE-zaken kan de rechter een deel of zelfs de volledige kosten zoals die van de advocaat, deskundigen, deurwaarders, bewaarders en de griffierechten van de rechtbank zelf ten laste brengen van de partij die een zaak verliest of maar deels wint. De rechtbanken hanteren een staffel (de zgn IE-indicatietarieven; proceskostenveroordeling bij intellectuele eigendom) bij hun beoordeling maar kunnen ervan afwijken. Het proceskostenrisico is gunstig voor de partij die wint, al zal deze soms toch niet alle kosten vergoed zien. Als er op beide partijen in het proces wat af te dingen viel, laat de rechter soms een kostenveroordeling achterwege zodat ieder alleen de eigen kosten betaalt. Het blijft ongewis en recentelijke jurisprudentie van de Hoge Raad geeft een andere tendens aan.

De partij die verliest draagt de eigen kosten en die van zijn wederpartij. Een uurtarief zegt niet alles. Bij een specialist bent u niet alleen sneller maar vooral kwalitatief beter uit. De uurtarieven van Gravendeel Advocaten variëren, o.a. afhankelijk van de te behandelen zaak, van € 180,- tot 240,- per uur exclusief omzetbelasting, inclusief kantoorkosten. De te behandelen aspecten worden, zoals bij veel kantoren per zes minuten gespecificeerd, zoals telefoonverkeer, emails in/uit, brieven, bestudering van stukken, wet & juridische literatuur e.d.

Startersarrangement: voor startende ondernemers (<2 jr) en ander talent hanteren we gereduceerde tarieven. Informeer naar de mogelijkheden.

Rechtsbijstandverzekering: indien u een rechtsbijstandverzekering bezit, raden wij u aan u de polis te controleren op uw dekking; dit kunne wij ook voor u doen. Biedt deze dekking (zoals voor ICT-recht of intellectuele eigendom of contractenrecht), dan mag uw verzekeraar u niet zonder meer verplichten alleen haar advocaat te gebruiken. U mag uw eigen specialist kiezen.

This is Sliced Diazo Plone Theme