Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Gravendeel Advocaten BV, hierna genoemd Gravendeel Advocaten. Wanneer u deze internetsite bezoekt, kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Gravendeel Advocaten zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden omschreven in dit Privacy Statement. Gravendeel Advocaten zal zich inspannen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Gravendeel Advocaten met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Gravendeel Advocaten verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De manier waarop Gravendeel Advocaten persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins zal niet buiten de WBP om gaan.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat Gravendeel Advocaten via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent gezondheid, godsdienstige overtuiging, politieke opvattingen e.d. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Gravendeel Advocaten uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Gravendeel Advocaten en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Gravendeel Advocaten opereren) verzamelen en analyseren data die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, domeinnaam, de duur van een gebruikerssessie, vorige/volgende bezochte sites enz. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Algemene instructies hiervoor kunt u nazoeken, veelal in de help assistent van uw browser leverancier. Als uw browser geen cookies accepteert, kunt u soms geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten.

Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met GRA 
Indien u geen marketinginformatie van Gravendeel Advocaten wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een of per post.

Wijzigingen Privacy Statement
Gravendeel Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aldus aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u de wijzigingen kent.

This is Sliced Diazo Plone Theme