slider

Europees Aanbestedingsrecht – ICT

Eerlijk mededingen

Europees aanbestedingsrecht en het aanbesteden gaat over het inkopen door de overheid. Er wordt vaak over gezucht, door aanbieders en overheden zelf, maar het komt de eerlijke mededinging wel ten goede. Het inkoopprotocol voor de overheid blijft complex. Het Europees aanbestedingsrecht blijft complex voor de advocaat.

Praktische vragen zijn er te over, zoals ‘wie mag er meedingen of wie mogen we uitsluiten (selectie)?’, ‘hoe luidt het bestek (eis)?’, ‘wanneer kunnen we onderhands gunnen (keuze)?’, ‘welke sector of drempelbedragen zijn van toepassing?’ Hoe zit het met e-auction?

De afgewezen ondernemers willen begrijpen waarom de opdracht niet gegund werd. Als overleg en advies niet werken, kan een kort geding een oplossing bieden, mits dit veelal 14 dagen na de afwijzing wordt aangezegd. Gravendeel Advocaten adviseert ook overheden hierover.

Wij helpen u graag bij juridische toetsing van:

  • Mantelovereenkomsten en raamcontracten.
  • Selectie- en gunningscriteria
  • Technische specificaties
  • Gehanteerde of te hanteren beoordelingsmethodes
  • Toepasselijkheid van aanbestedingsregels: is het een aanbestedende
    dienst of een aanbestedingsplichtige opdracht?
  • Beleid over aanbesteden
  • concessies of publiek-private samenwerking (PPS)

Bert Gravendeel (mr L.J.) is Lid van (NVvA) Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

This is Sliced Diazo Plone Theme