Aanbestedingswet- en regelgeving

Van EU recht naar nationaal recht

OVERZICHT: de aanbestedingsregelgeving omvat meer dan één aanbestedingswet:

 • Raamwet EEG-voorschriften Aanbestedingen
 • Bao – Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten
 • Bass – Besluit Aanbestedingen Speciale Sectoren
 • Wijziging Bao en Bass i.v.m .Wira (10 februari 2010)
   
 • Wijziging Bao en Bass – nieuwe CPV (5 juli 2008)
 • Wijzigingen Bao en Bass (7 december 2005)  
 • WIRA – Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden
 • ARW 2005 aanbestedingsreglement Werken 2005
   
 • Richtlijn: Sectoren Water- en Energievoorziening, Vervoer en Postdiensten (2004/17/EG)
 • Richtlijn: Werken, Leveringen en Diensten (2004/18/EG)
 • Rechtsbeschermingsrichtlijn 2007/66/EG
 • Defensierichtlijn aanbesteden 2009/81/EG en wijziging Richtlijnen 2004/17 & -18/EG
 • Government Procurement Agreement (GPA)
This is Sliced Diazo Plone Theme