ICT wet en regelgeving (overzicht)

Complex maar geregeld

Er is niet één ict wet. ICT-wet en regelgeving kent diverse regelingen. Dit kan o.a. gaan over Informatietechnologie en Internetrecht:

Aanverwant met ICT recht zijn de volgende wetten of juridische leerstukken :

 • de Telecommunicatiewet
 • de Wet Bescherming Persoonsgegevens – privacy-recht
 • het ‘Cyber crime verdrag’ e.a.
 • de Faillissementswet o.a. i.v.m. software
 • het Burgerlijk Wetboek o.a. over:
  • ITC-aansprakelijkheid; broncode escrow; verpanding (6:162; 7:600, 3:236 ev BW)
  • contracten recht; verkoop op afstand (e-commerce) (7:46 a-j BW)
  • aansprakelijkheid in het electronisch rechtsverkeer (6:196 b BW)
  • diensten voor de informatiemaatschappij (3:15d en 6:196 c BW)


Dit is geen uitputtende opsomming. Er is ook nog rechtspraak als rechtsbron.

This is Sliced Diazo Plone Theme