Databankrecht

Voor gerangschikte gegevens

Het databankrecht beschermt investering in het verzamelen, rangschikken en ontsluiten van data. Dat is uw beschermde prestatie; een wettelijk monopolie. Een databank is een set van gesystematiseerde informatie.

Het lijkt hierbij vaak om gewone informatie te gaan. Maar een grote hoeveelheid informatie, die slim is gerangschikt (gerubriceerd), kan na de inputfase een grote waarde krijgen. Dat wil zeggen, als ook de vindbaarheid of aanroepbaarheid van de data goed geregeld is. Die rangschikking kan op allerlei manieren zijn: op jaartal, soort, waarde, herkomst, alfabetisch, geactualiseerd, enz. Verzamelen, rangschikken en ontsluiten kunnen een investering in tijd en geld vergen. Die waarde vertaalt zich in een databank in juridische zin. Meer weten, bijv. over databank licenties? Mail ons op info@gravendeeladvocaten.nl of belt u ons vrijblijvend op +31 (0) 35 62 23 340.

Vormt dan elke dataverzameling een databank in de zin van de Databankwet? Nee, want de genoemde substantiële investering is een harde eis voor dit monopolierecht. Databanken komen in juridisch zin vaak voor in combinatie met ander ICT-recht: het kan gaan om uw producten catalogus (wordt deze zo maar gekopieerd?), uw lijst met inkoopadressen of verkoopadressen (dank aan de agentuur, (ex-) werknemers), data opslag van medische of financiële gegevens en het beheer van ‘online’ aangeboden sets goederen (eBay). Er kunnen ook andere aspecten spelen zoals de toegang / ontsluiting via internet of een intranet, betaling, vertrouwelijkheid of operationele aspecten zoals die van de hardware en software e.d. Deze data kunt u in geval van geschillen ook laten beslaan; wij kunnen u daarbij helpen.

Enkele andere voorbeelden van databanken zijn: een online vakantiegids, een online nieuwsarchief, een bestand met huizen voor de verkoop ervan zoals Funda, een woordenboek (Van Dale), ‘detelefoongids.nl’, de GoudenGids.nl en een register van kentekens. De originaliteit of nieuwheid is bij het databankrecht niet noodzakelijk. Dit is anders dan bij het auteursrecht of modelrecht. U kunt ook een databank licentie overeen komen.

De databank werd vroeger deels via het auteursrecht beschermd, maar sinds 1999 via de Databankwet. Er kan samenloop zijn met auteursrechten en privacy-recht. U kunt een databank niet registreren zoals een merk; zorg echter wel voor een vorm van dateringsbewijs.

This is Sliced Diazo Plone Theme