Geheime knowhow

Bij bedrijfs kritische formules en receptuur

Soms is geheime knowhow, een handels- of productiegeheim, meer waard dan een octrooi. Denk aan receptuur voor parfums (Chanel), drank (Coca-cola) of een werkwijze (een slim inkoop- of verkoopproces). Onderzoek eventueel zelf of de vinding nieuw is bij het Europees Octrooibureau (EOB) door naar www.epo.org te surfen. Veelal is de route naar een octrooigemachtigde met een bepaalde specialisatie aan te bevelen. Wanneer is een uitvinding beter in de vorm van geheime knowhow te houden en dus te overwegen geen octrooirecht aan te vragen?

Hoe weegt u geheime knowhow ten opzichte van een octrooirecht af?  Het octrooirecht heeft nadelen die gespiegeld deels de voordelen zijn van geheime knowhow. Te denken valt aan aspecten van tijdelijk geldigheid, de kosten van een aanvrage, de bestrijding van namaak  de openbaarheid van een octrooi en het ‘managen’ van geheimhouding. U ‘krijgt’ geen alleenrecht maar u creëert er één met geheime kennis. Maar ook al is er een octrooi, ook dan zijn er soms inbreuken.

De keuze voor geheime knowhow vergt afwegingen van operationele, technische, commerciële en financiële aard…. en lef. Dit is deels een juridische zaak waarover we adviseren maar deels ook een praktische zaak.

Kan tijdens de fase van geheime knowhow toch alsnog later een octrooi op de nieuwe werkwijze of het nieuwe product worden aangevraagd. Hoe dient u om te gaan met een partij zoals ex-werknemers te kwader trouw of uw concurrenten?  Blijft u gerechtigd uw geheime kennis toch te blijven exploiteren? En kan u uw bedrijf en uw geheime knowhow apart verkopen?

Wij adviseren u er graag over.

This is Sliced Diazo Plone Theme