IE wet – en regelgeving (overzicht)

Scheppen monopolies

Er is niet één ‘IE wet’. Het gaat om de volgende uitsluitende rechten of monopolierechten:

   Aanvullend op de IE regelingen geldt er bescherming via juridische leerstukken over:

Uiteraard zijn er veel verdragen over intellectueel eigendom. Het oudste en nog geldende verdrag is het Unieverdrag van Parijs uit 1883, dat wel diverse malen is aangepast. Dit geldt ook voor de Berner Conventie uit 1886. Het ‘TRIPS’-verdrag (van de WTO) is recenter (1994) en is wereldwijd relevant.

*: domeinwetgeving is opgebouwd uit Europese, nationale en internationale regels en tevens het handelsnaamrecht en merkrecht.

Naar:  ict-wet en regelgeving?

This is Sliced Diazo Plone Theme