Mededingingsrecht

Regelt economische fairplay

Veel ondernemingen komen in aanraking met het Nederlands of Europees mededingingsrecht. Dit ziet men vaak bij fusies en overnames, maar in onze praktijk is het vaker de toetsing van de zogenaamde vrijstellingsverordeningen met o.a. export- en importverboden of opzegtermijnen die relevant zijn. Dit is dan met name voor distributie- of agentuurovereenkomsten. Dit kan gaan om ‘horizontale of verticale overeenkomsten’. 

Ook de zogenaamde selectieve distributie met eisen aan het interieur van bijv. parfumerie zaken kan relevant zijn. Bij intellectuele eigendomsrechten speelt het mededingingsrecht weer vaker een rol bij parallel importen, d.w.z. het importeren van rechtsgeldig in het economisch verkeer gebrachte goederen of diensten op een markt in een land binnen of buiten de EU.  

Ook franchise afspraken waar vaak zelfstandige ondernemers als groep mee verbonden zijn kunnen de mededinging soms onnodig ver beperken. 

Een verwijt over afgestemde prijsverhogingen of andere markttermen (exportverboden) kan maken dat u advies wil inwinnen over het mededingingsrecht. Ook overheidssubsidies aan marktpartijen kan ongeoorloofde staatssteun vormen. Heeft u een dergelijk bezwaar?

Regulering van concurrentie wordt noodzakelijk geacht om misbruik door monopolies voor te zijn. Hierbij vormen overigens het bezit van intellectuele eigendomsrechten als monopolie geen ongeoorloofde inbreuk op de mededinging. De regelgeving binnen de Europese Unie is moeilijk te lezen en kent een economisch karakter. Het niet in acht nemen van deze regels kan niettemin ernstige, en vaak, financiële gevolgen hebben. Wij adviseren u er graag over.

Link: Autoriteit Consument & Markt / ACM (voorheen NMA) www.acm.nl

This is Sliced Diazo Plone Theme