Octrooirecht

Voor uitvindingen

Octrooien worden ook wel patenten genoemd. Octrooirecht biedt bescherming aan een nieuwe werkwijze of productontwikkelingen op technisch gebied. Voorwaarde: er moet sprake zijn van een uitvinding.

Wat een uitvinding is, staat niet letterlijk in de wet. Een uitvinding geeft een technische oplossing voor een probleem en die oplossing moet voldoen aan eisen van inventiviteit, nieuwheid en industriële toepasbaarheid. Deze criteria worden middels een nieuwheidsonderzoek beoordeeld. In Nederland worden octrooiaanvragen bij het Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ingediend. Ook is het mogelijk een Europees of internationaal octrooi aan te vragen (PCT).
Denkt u overigens ook aan de optie van te exploiteren geheime knowhow.

(octrooischriften kennen vaak tekeningen en beschrijven precies de nieuwe techniek ten opzichte van de bestaande ‘state of the art’)

Het is in alle gevallen van wezenlijk belang dat de uitvinding op juridische en technische wijze haarfijn wordt beschreven. Voor het aanvragen van een octrooi is de kennis van een octrooigemachtigde vereist, die de uitvinding op technische wijze beschrijft. Wij adviseren en procederen over octrooirecht. Bij inbreukzaken door een concurrent is samenwerking met een octrooigemachtigde en een gespecialiseerde octrooiadvocaat onontbeerlijk.

Er zijn diverse procedures in het octrooirecht, waaronder:

  • Handhavingsprocedures
  • Inbreukverboden
  • Schadevorderingen en vorderingen tot vernietiging van inbreukmakende zaken
  • Oppositie- en nietigheidsprocedures.

Er kan ook samenloop zijn met auteurs- en modelrecht en slaafse nabootsing.


LINKS naar de websites van het Nederlands Octrooicentrum, het Europees Octrooibureau en de Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom:

This is Sliced Diazo Plone Theme