slider

Drank en voeding

Uw doel is dat uw afnemers wekelijks uw producten blijven kopen.

Het is de sector drank en voeding waar sterke concurrentie vaak aanwezig is en tegelijkertijd de winstmarges laag zijn. De afnemers, de gewone eindconsument, kan doorgaans gemakkelijk door reclames worden bewerkt, beïnvloed en misleid. Maar hoe behoudt u uw marktaandeel en winstmarge of hoe kan een ander daar op een oneigenlijke manier afbreuk aan doen? Niet met alleen marketing en prijsbepaling. Met alleen een hoge omzet nu ‘bent u er ook niet’.

Marktfluctuaties zijn normaal maar een afnemende omzetcurve kan diverse oorzaken hebben. Voor een groot deel kan uw succes afhangen van uw marketing inspanning. Die werd voorafgegaan door een designkeuze (model) voor het uiterlijk van uw merkproduct of -dienst. Dat kan de lay-out, de kleurstelling of de verpakkingsvorm zijn. Dit alles vormde overwogen keuzes, ook ten opzichte van concurrerende producten.

Bij het bedenken van de missie, de visie en de strategie kunt u de mogelijkheden die wetgeving op het gebied van reclame, adverterenauteurs- en merkenrecht en (Europese) modelrechten niet negeren. Beschouw het als een ondersteuning, een middel, voor eerlijke mededinging.

Laat u dat na, dan kan uw marketingstrategie falen en loopt u de kans marktaandeel te verliezen in plaats van te vergroten. Met onze ondersteuning kunt u vooraf een aantal valkuilen dichten. Maar ook achteraf kunnen we zo nodig optreden tegen uw concurrent die halve ware, of misleidende mededelingen deed. Ook een onjuiste toepassing van vergelijkende reclame kan uw marketing campagne nekken.
Wij komen graag met u en uw marketingteam in contact als er dit soort kwesties speelt binnen uw organisatie.

This is Sliced Diazo Plone Theme