slider

Farmacie

De vooruitgang die de medische en farmaceutische wetenschap de afgelopen decennia heeft geboekt is enorm, daarom volgen op dit gebied ook steeds weer nieuwe regels.

Neem nu alleen al de oude uitvinding van penicilline door de farmacie. De farmaceutische octrooien zijn groot in aantal en enkele zijn commercieel het fundament onder hun bestaan maar ook het fundament onder hun investeringen in R&D.

Veel medische en farmaceutische gegevens worden voortdurend wetenschappelijk tegen het licht gehouden. Eén of meerdere gezaghebbende onderzoeksresultaten kunnen afbreuk doen aan het vermeend succes van de werking van een medicijn. Als er dan eenmaal een octrooi is voor een medicijn, is niet elke distributievorm of reclame uiting ongeclausuleerd mogelijk.

Daar zijn soms ‘grijze’ d.w.z. rekbare regels en begrippen over die concreet advies vergen alvorens er uitspraken over te kunnen doen. Voor een farma bedrijf dat graag verder wil in zijn ontwikkeling en nieuwe markten of nieuwe vormen van vermarkten wil verkennen, is dat niet altijd even makkelijk. Zo kunnen er vragen rijzen met betrekking tot de octrooieerbaarheid van ingediende farmaceutische vindingen of het recht producten op de markt mogen te brengen, bij de registratie van geneesmiddelen, of het verleend krijgen van een vergunning voor onderzoek en ontwikkeling (R&D).

This is Sliced Diazo Plone Theme