slider

Informatietechnologie

Informatie is van alle tijden. Informatietechnologie ook.

Van postduif tot satelliet; het is techniek die de boodschap vervoert en het exact wil afleveren. De snelheid en hoeveelheid zijn al kritische factoren. De iInformatietechnologie is moeilijk allesomvattend te definiëren. Het is technologie waar het opstellen, het vervoeren of afleveren van de informatie centraal staat, meestal in elektronische vorm. Maar er staat ‘zoveel omheen’ en er ‘loopt zoveel doorheen’.

Dit komt doordat een grote hoeveelheid aspecten een rol spelen zoals: de ICT-apparatuur, chips, software, koper- en glasvezellijnen, bedrijfsbeveiliging en privacy, ‘grote’ en ‘kleine’ etherfrequenties (tv, radio, wifi, bluetooth, dect), electro-magnetische straling.

Dit wordt gevolgd door randvoorwaarden die de mens stelt zoals betrouwbaarheid, snelheid, technische standaardisaties, veiligheid en privacy. En dat wordt weer gevolgd door aspecten zoals garanties en aansprakelijkheid, niet alleen voor de leverancier of afnemer maar ook voor tussenpersonen zoals hosting partijen of internetzoekmachines.

Klassieke producten, zoals kranten, boeken en films, maar ook klassieke diensten als opleidingen, makelaardij of accountancy worden omgezet in een elektronische dienst of product; zie de e-books en e-learning. Er zijn weinig sectoren in de maatschappij waar informatietechnologie nog geen rol speelt. Sinds eind jaren negentig is er een stijgende lijn in het incidenteel naar structureel kopen op afstand (e-commerce) en van incidenteel werken op afstand (VPN-en) naar frequent werken op afstand zoals ‘het nieuwe werken‘ uitdraagt. Ook de ‘digi bieb’ (van de Nationale Bibliotheek 2012) met ‘e-book lenen’ markeert het afscheid van papier. Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op rechtspraak en onze juridische praktijk. Als kantoor zijn we gericht op deze vernieuwingen en technologie en wenden we onze kennis graag aan om u terzijde te staan.

This is Sliced Diazo Plone Theme