slider

Omroep, media en entertainment

Met tv en radio waren de sectoren omroep, media en entertainment eigenlijk de ‘on line wereld’ van nu al een stuk vooruit.

Nu is er een informatie- en communicatiemaatschappij die steeds zichzelf weer uitvindt. Er is een voortdurende vervlechting met – maar ook ontvlechting van – allerlei media in een oceaan van onderling gekoppelde netwerken zonder begin of einde. Uw bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van innovatieve technologie heeft dus zijn focus op een oceaan van netwerken en vernieuwing gericht. Regelgeving over

De mogelijkheden voor radio- en televisie-uitzendingen zijn deels schaars, niet alleen door regelgeving over zendtijd en reclame maar ook door beperkingen vanwege beschikbare frequenties (vliegverkeer, defensie, politie, brandweer, ambulances e.d). Die beperkingen betreffen ook het aantal te plaatsen zendmasten of zijn van hardware-matige of software-matige aard. Dit kan weer verschillen voor radio, tv en computers.

Daarnaast zijn weer nieuwe mogelijkheden vanuit het internet en dan met name het belang van sociale media. Voor media en entertainment geldt dit deels ook.  Onze nationale en EU overheid scheppen ingewikkelde regels die ervoor moeten zorgen dat de schaarse bronnen op een eerlijke en rechtvaardige manier verdelen maar tegelijk de innovatie en mededinging tussen bestaande en nieuwe bedrijven bevorderen. Om uw positie te ontwikkelen of te behouden, uw kansen te benutten en uw risico’s te verkleinen in beperkt domein, moet u werkelijk de regels kennen om de mogelijkheden in te zien.

Graag ontwikkelen wij met u de nieuwe coördinaten voor uw koers.

This is Sliced Diazo Plone Theme