slider

Uitgeverij

Iedereen weet dat marktpartijen die 'klassiek' boeken, kranten en muziek uitgeven, zich moeten aanpassen aan de nieuwe electronische werkelijkheid.

De ‘businessmodellen’ voor boekuitgaves zullen in de richting gaan van ‘e-books’ op tablets zoals iPads. Nadenken over uitgeven gebeurt tegen de achtergrond dat boeken kunnen worden samengevoegd met allerlei andere soorten media zoals foto’s, films en geluid.

Vandaag worden bijna alle kranten zowel online als offline aangeboden als duo. Maar hoe lang nog? Zijn print media misschien alleen nog een luxegoed, omdat zij zijn vervangen door rechtstreeks toegankelijke digitale informatieverzamelingen? Uiteindelijk zal de kracht zitten in de aanpassing aan de nieuwe technologieën. Zie de opkomst van een krant als De Correspondent en het initiatief Blendle. U kunt zich als cliënt bewegen in de aanvalslinie van deze ICT-ontwikkelingen. U kunt geconfronteerd worden met overheden die onwetend of onhandig deze grenzeloze stroom en beschikbaarheid van informatie voor u oneconomisch of onrechtvaardig reguleren.

Als u zich in deze tak bevindt, moet u steeds op uw hoede zijn voor wijzigende regelgeving en soms onverwachte rechterlijke uitspraken over privacy-, portret- en auteursrecht, naburige rechtendatabankrecht, vrijheid van informatie, de mededinging enzovoort.

Wij zijn van al deze ontwikkelingen vanzelfsprekend op de hoogte.

This is Sliced Diazo Plone Theme