slider

Europees Aanbestedingsrecht

Europees Aanbestedingsrecht en het aanbesteden gaan over het inkopen door de overheid.

Het proces wordt vaak als een last ervaren zowel door aanbieders als overheden zelf, maar het komt de eerlijke mededinging wel ten goede. Het inkoopprotocol voor de overheid blijft complex. En het Europees Aanbestedingsrecht blijft complex, ook voor de advocaat.

Praktische vragen zijn er te over, zoals ‘wie mag er meedingen of wie mogen we uitsluiten (selectie)?’, ‘hoe luidt het bestek (eis)?’, ‘wanneer kunnen we onderhands gunnen (keuze)?’, ‘welke sector- of drempelbedragen zijn van toepassing?’ Hoe zit het met e-auction?

De afgewezen ondernemers willen begrijpen waarom de opdracht niet gegund werd. Als overleg en advies niet werken kan een kort geding een oplossing bieden, mits dit veelal 14 dagen na de afwijzing wordt aangezegd. Gravendeel Advocaten adviseert ook overheden hierover. Wij helpen u graag bij juridische toetsing van:

  • Mantelovereenkomsten en raamcontracten
  • Selectie- en gunningscriteria
  • Technische specificaties
  • Gehanteerde of te hanteren beoordelingsmethodes
  • Toepasselijkheid van aanbestedingsregels: is het een aanbestedende dienst of een aanbestedingsplichtige opdracht?
  • Beleid over aanbesteden
  • Concessies of publiek-private samenwerking (PPS).


Bert Gravendeel is Lid van (NVvA) Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Bert Gravendeel heeft een eigen visie op Europees Aanbestedingsrecht. Bekijk hier de video.

This is Sliced Diazo Plone Theme