10 typische IT problemen

Vragen om gespecialiseerde kennis

Er zijn er meer, maar 10 typische IT-problemen zijn het noemen waard:

  1. Zijn de algemene (licentie) voorwaarden waarop u als leverancier zich beroept toepasselijk of toch de inkoopvoorwaarden?
  2. Is er geen eenduidige uitleg van contracten/algemene voorwaarden tussen leverancier en afnemer?
  3. Past de maatwerkprogrammatuur niet op de standaard software? (technisch ontwerp / interface)
  4. Zijn er vraagtekens over meerwerk in verband met een vage afbakening van de inhoud van de functionele specificaties (FO) of  technische specificaties (TO)?  
  5. Wat te doen bij het stagneren van een IT-project? Er was wel een FO (functioneel ontwerp) maar geen (vooraf bekend) TO (technisch ontwerp).
  6. Zijn de functionele specificaties (FO / functioneel ontwerp) ‘bevroren’?  
  7. Zijn er kwaliteitsproblemen (‘performance’) met betrekking tot de geleverde producten en diensten?  
  8. Houden de uitsluiting en beperkingen (exoneratieclausules) van de leverancier stand?  
  9. Ontslaat contractbreuk van de leverancier de afnemer van zijn contractuele verplichting tot betaling?  
  10. Zijn er goede regelingen getroffen met betrekking tot de broncodes van de software (problemen met escrowcontract, ex-werknemers/ ontwikkelaars)?

Als specialist kennen we de issues, we geven u graag advies.

 

 

This is Sliced Diazo Plone Theme