Afgebroken onderhandelingen

Leiden tot schade vergoeding

Afgebroken onderhandelingen kunnen in ICT en IE terreinen optreden maar ook daar buiten. Het gaat om de fase waarin men een contract was aangegaan en zich op een gegeven moment terugtrekt.

Veel contracten kondigen een goed begin van een samenwerking aan, maar andere juist een ‘goed’ einde, zoals de ‘vaststellingsovereenkomst’. Dat geldt ook bij onderhandelingen ook. Het feit dat er onderhandelingen zijn is een goed voorteken. Maar soms worden ze
‘zo maar’ afgebroken en eindigt het in een vaststellingsovereenkomst over te vergoede kosten en schade wegens het schenden van het gerechtvaardigd vertrouwen zodat afbreken tot een claim leidt (‘break up fee’).

Is er dan een rechtsrelatie of verbintenis zonder contract? Ja, maar dat hangt van de omstandigheden af. Er zijn grosso modo drie fasen te onderscheiden zoals hierna aangegeven (Hoge Raad uitspraken zoals o.a. in het Plas/Valburg arrest).

  • a- een zakelijk inhoudelijke verkenning; hooguit worden product, prijs en termijnen geuit maar die zijn nog voorwaardelijk d.w.z. niet geheel uitgekristalliseerd en afhankelijk van ‘andere’ aspecten;
  • b- een zakelijk inhoudelijke verdieping waarin toch al aanzienlijke kosten worden gemaakt zoals eigen vliegreizen, hotelovernachtingen, inschakeling van een externe consultant, fiscalist, advocaat e.d.;
  • c- een bijna voltooid zijn van de beoogde zakelijke verbintenis: het product of de dienst, de prijs en overige voorwaarden zijn op ‘ondertekenen na’ wel bekend, althans geuit en overige omstandigheden maken dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is op de totstandkoming van de overeenkomst. En dan wordt er alsnog een afgebroken onderhandeling geforceerd.
  • Fase a leidt niet tot een aanspraak op vergoeding van kosten;
  • Fase b kan leiden tot respectievelijk vergoedingen van kosten;
  • Fase c kan leiden tot vergoedingen van kosten en winstderving.

Het tegengaan van dit risico kan vermeld ziijn in een ‘letter of intent, ‘Intentieovereenkomst’ of ‘term sheet’. Die geven een positieve opstartfase weer van een samenwerking maar sluiten de kosten en schade soms niet uit die vortvloeit uit het afbreken van contractsonderhandelingen.

Dit risico of kans op schadevergoedingsrechten (‘break up fees’) maken contracten toch weer complex maken. Gravendeel advocaten heeft er ruime ervaring mee en ondersteunt u graag in het voorkomen van die situaties of het afwenden van dit risico tijdens de onderhandelingen.

Vraag advies.

This is Sliced Diazo Plone Theme