De slagzin

Versterk het merk

Gebruikt u een slagzin? Wordt deze slagzin of ‘slogan’ slaafs nagebootst of is deze misleidend? Uw slagzin kan op zich zelf onderscheidend zijn. De slagzin krijgt daardoor zelfs een merkfunctie zodat het merkenrecht van toepassing wordt. Het publiek herkent uw producten of diensten namelijk ook aan uw slagzin (of ‘tune’ waarop auteursrecht kan gelden).
Naast het merkrecht kan een slagzin soms aldus ook via het auteursrecht worden beschermd. 

Het ongeoorloofd overnemen van een slagzin kan onrechtmatig zijn en soms als slaafse nabootsing worden tegengegaan. Toch is het belangrijk om uw slagzin te beschermen via de registratie ervan als merk in het Benelux merkenregister, al is een merkweigering door het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) niet steeds te voorzien. Als u uw slagzin niet als merk laat inschrijven in het betreffende merkenregister, is uw slagzin min of meer vogelvrij. Derden kunnen dan onbedoeld maar vooral ongeoorloofd meeprofiteren van de goodwill en reputatie die u eronder heeft opgebouwd; het kan aldus ook uw handelsnaam raken.

Zonder merkinschrijving is er geen exclusief gebruiksrecht te claimen tegenover derden. Ook een set slogan in wording kunt u in een I-Depot ‘vangen'; handig voor als u nog in de vertrouwelijke ‘brain storm fase’ bent. Ken u het slagzinnenregister? Is dat een officieel register?

Een derde kan zelfs tegen u optreden en u verbieden de slagzin te gebruiken door een corresponderend merk in te dienen (notabene de door u verzonnen of door een reclamebureau verzonnen slagzin). Voorts is een merkregistratie van uw slagzin juridisch een effectief middel om op te treden tegen een derde die zonder uw toestemming een overeenstemmende slagzin in de markt hanteert.  Van belang is overigens dat eventuele rechten op een slagzin die in uw opdracht zijn ontwikkeld schriftelijk aan u worden overdragen; wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

This is Sliced Diazo Plone Theme